Història del despatx

Explicar els nostres orígens és com fer història del que ha estat la comptabilitat i la fiscalitat en els últims 65 anys a Espanya.

Fa aproximadament uns 50 anys, el meu pare Dionisio F. Sánchez Lorenzo, professor Mercantil, início el que a hores d’ara és Deventer CONSULTING. En aquells inicis, els serveis es reduïen a “portar comptabilitats” i liquidar els pocs impostos de l’època, eren uns anys on la comptabilitat era molt poca rellevant i la fiscalitat es reduïa a pagar el que les famoses Juntes d’Avaluació Global et assignaven.

Afortunadament, les coses a Espanya han canviat i molt, l’arribada de la democràcia a Espanya, va suposar per primera vegada que disposéssim d’un sistema fiscal homologable amb el nostre entorn, la comptabilitat anava adquirint protagonisme com la adquirien els comptables.

La nostra oficina també ha evolucionat al llarg d’aquests anys, des de la clàssica oficina de consultoria fiscal fins al “expert local” per startups i la implementació de programari basada en clowd que simplifica i optimitza enormement l’intercanvi d’informació amb els nostres clients.

Nostre equip

Francesc Sánchez Lorca

Soci fundador. Diplomat en Ciències Empresarials, Economista (Universitat de Barcelona) Col·legiat en el Col·legi ‘Economistes de Catalunya, Master en Tributació (Abad Oliva – Barcelona), Auditor Censor Jurat de Comptes, membre no exercent del ROAC nº 14.432, membre de la AEDAF (Associació Espanyola d’Assessors Fiscals), membre de AECA (Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’empreses) i de ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció).

Denis Gloger

Soci. Economista graduat amb Máster (Universitat de Colònia) i Màster en Assessoria fiscal i Tributació (CEF Barcelona), expert en start-ups, desenvolupament de negocis i clients internacionals. Denis parla alemany, espanyol, català i anglès.

Sergi Orge

Diplomat en Relacions Laborals (Universitat de Barcelona) i col·legiat al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, nº 5087. Asessor jurídic i econòmic en materia socio-laboral i empresarial. Expert en relacions laborals, economía laboral i de la empresa, recursos humanos i tècnic en organització del treball i de l’empresa. Especialista en sociologia de l’empresa i en psicologia laboral.

Marc Duch

Marc és diplomat en Gestió i Administració pública (Universitat de Barcelona), expert en consultoria empresarial i un tot terreny del món de la gestió i l’assessoria. Acumula prop de 20 anys d’experiència en el sector de la gestió acompanyant, liderant o gestionant projectes empresarials de tots els volums i tipologies. Parla espanyol, català i anglès.

Guillermina de Jong

Socia fundadora.

Lídia Pinto Cano

Departament Comptable i Fiscal. Després d’adquirir experiència com a comptable en diverses empreses, porta més de 15 anys a Deventer Consulting assessorant empreses de totes dimensions i de tots els sectors.

Oriol Orge

Departament comptable.