Auditoria de comptes

Com a Auditor Censor Jurat de Comptes, membre exercent del ROAC nº 14.432, i com a empresa d’auditoria prestem serveis d’auditoria de comptes anuals, auditories de justificació d’ajudes i subvencions i informes pericials per a tot tipus d’empreses que requereixen els serveis d’un auditor inscrit en el ROAC i com a tal subjecte a les revisions del ICAC.

Nostra experiència com a auditors és de mes de 30 anys i s’estén a través de tot tipus d’empreses, des d’empreses privades a empreses amb un gran nombre d’accionistes fins a filials de grups internacionals o societats espanyoles amb filials a l’estranger.

Com treballem en Deventer Consulting:

  • Identifiquem oportunitats, minimitzant riscos, i àrees de millora en processos de control intern comptable i administratiu
  • Realitzem recomanacions en relació a millores de processos administratius, informes de clients i proveïdors, accés a fonts de finançament alternatives i subvencions.
  • Oferim serveis d’auditoria tant voluntària com a obligatòria
  • Analitzem i comprovem l’activitat economicofinancera
  • Realitzem un examen de registres comptables i operacions,
  • Determinem la veracitat de la informació elaborada en documents comptables
  • Elaborem informes de forma precisa i exhaustiva