Assessoria comptable

Podem oferir-los des de l’assessorament comptable que sigui el més adequat a les seves necessitats, ajudant-los a la implantació i engegada de la seva comptabilitat, al seguiment d’aquesta, al mateix temps assessorant-los en la interpretació de la informació comptable.

Alguns exemples dels nostres serveis:

 • Confecció de la comptabilitat aplicant el NPGC i revisió i supervisió de tancaments periòdics
 • Planificació dels sistemes comptables de l’empresa
 • Balanços i resultats, trimestrals i anuals
 • Informes economicofinancers
 • Adreça de la comptabilitat per a efectes fiscals tributaris de l’empresa
 • Anàlisi de costos
 • Elaboració de Pressuposats
 • Enviament mensual de balanços financers
 • Compte de pèrdues i guanys i llistats de summes i saldos que reflecteixen puntualment la situació econòmica de la seva empresa
 • Anàlisi de balanços
 • Previsió de cobraments i pagaments
 • Altres serveis específics en funció del client